Екскурзии до Босна - туристическа агенция Фентази Травел
 
  екскурзии в Австрия екскурзия в Албания пътуване до Англия екскурзии до Беларус пътуване до Белгия пътуване до Босна и Херциговина Екскурзии в България пътувания до Германия Екскурзия до Гърция почивки в Дания пътуване до Естония Екскурзия до Ирландия Пътуване до Исландия Екскурзия до Испания екскурзии в Италия екскурзия в Латвия екскурзии в Литва екскурзия в Македония екскурзии до Молдова екскурзия в Норвегия пътуване до Полша екскурзия в Поптугалия пътувания до Румъния екскурзии и пътувания до Русия екскурзия в Словакия почивка в Словения пътуване до Сърбия екскурзии в Турция пътуване до Украйна екскурзия в Унгария пътувания до Финландия почивки във Франция екскурзии до Холандия екскурзии и почивки в Хърватска почивки в Черна гора екскурзия до Чехия почивка в Швейцария пътуване до Швеция БългарскиEnglish


   


Търсене
Държава:
Град:
Транспорт:


 Босна и Херцеговина

Страната е разположена на Балканския полуостров. Граничи (в км) с Хърватско - 932 и Югославия - 563, Черна гора - 26. Има излаз на Адриатическо море само от 19 км. Площтаи е 51.13 хил. кв. км, от които Херцеговина - 9.1 хил. кв. км и Босна - 42.0 хил. кв. км. По-голямата част от територията е заета от ниските и средно високите Динарски планини - Гърмеч, Виторог, Влашич, Явор, Белашница и Чвръстница с най-висок връх - Ябланица - 2 228 м. Равнина е граничната долина на р. Сава.

Климат - умереноконтинентален, със средна температура за януари - от -3 до 2 градуса С?, за юли от 18 до 25 градуса С?. Валежи - от 400 до 800 мм, в Динарските планини - до 3000 мм. Главни реки - Сава с притоци Върбас, Босна, Дрина и Неретва. Растителност - широколистни и иглолистни гори покриват 40 % от територията.

Население - 4 330 хил. жит., от които във Федерация Босна и Херцеговина - 70 % и в Република Сръбска - 30 %. Гъстота - 84,7 жит на кв. км. Естествен прираст 14. Средна продължителност на живота - мъже - 59 г, жени - 68 г.

Етнически състав (данните са отпреди войната 1991 г.) - босненци (мюсюлмани) - 40.2 %, сърби - 32.0 %, хървати - 18.4 %, т. нар. югославяни - 7.8 %, други - 1.6 %. Официален език - босненски, сръбски, хърватски.

Конфесионален състав - християни - 54.5 % (от тях православни - 64.8 %, католици - 35.2 %), мюсюлмани (сунити) - 44.3 %, други - 1.2 %. Извън страната живеят над 1 млн. бежанци. Градско население - 53 %.

Столица - Сараево (440 хил. ж.). Други градове - Тузла (230 хил. ж.), Зеница (15- хил. ж.), Баня Лука (150 хил. ж.), Мостар (главен град на Херцеговина - 130 хил. ж.).

Административно деление - състои се от две части - Федерация Босна и Херцеговина (босненци и хървати) и Република Сръбска (сърби). Те се делят на общини.

По-важни исторически събития и дати - I в. - територията е населена с илирийски племена и е включена в Римската провинция Далмация; V в. - нашествие на остроготите; 535 г. - в състава на Византийската империя; VII в. - заселване на славянски племена; ХII в. - Босна става феодално княжество; 1448 г. - в южните части се образува херцогство - Херцеговина; 1463 г. - Босна е завладяна от Османската империя, а през 1482 г. - и Херцеговина; 1583 г. - Босна и Херцеговина са обединени в Босненски пашалък; 1875-1878 г. - въстание против турците; 1878 г. - територията е предадена на Австро-Унгария; 1914 г. - в Сараево е убит престолонаследника на Австро-Унгария - ерцхерцог Фердинанд - начало на Първата световна война; 1918 г. - Босна и Херцеговина влиза в състава на Кралството на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. - кралство Югославия); 1941-1945 г. - окупирана от Германия; 1945 г. - като отделна република в състава на ФНРЮ (от 1963 г. - СФРЮ); 15 октомври 1991 г. - декларация за независимост на Босна и Херцеговина - начало на гражданска война между сърби, хървати и мюсюлмани; 1992 г. - влизане на войски на ООН; 14 декември 1995 г. - Парижки договор за мирно решаване на конфликта.

Държавно устройство - Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска с колективен орган на ръководство - Президиум от три члена - сърбин, хърватин и мюсюлманин-босненец с мандат 4 години. Висш законодателен орган - Парламентарна асамблея от две палати - Палата на народите (15 делегата, избирани от парламентите на двете образувания) и Палата на представителите (42 депутата). Изпълнителен орган - Съвет на министрите, състоящ се от трима министри - на външните работи, на външната търговия и икономиката и по гражданските дела и комуникации.

Парична единица - EURO

Стопанство - индустриално-аграрна страна с почти напълно разрушена от войната икономика, възстановяваща се постепенно с чужди помощи. Страната разполага със запаси от въглища, желязна руда и боксити. Главни промишлени отрасли - минно-добивна, черна металургия, коксохимическа, дървопреработване, хранително-вкусова и др. Селско стопанство - развито пасбищно и животновъдство - овце, едър рогат добитък. Растениевъдство - царевица, пшеница, захарно цвекло, тютюн, плодове и зеленчуци, лозя.

Транспорт - ж.п. линии - 1 021 км, шосета - 21 900 км, от тях с твърдо покритие - 11 500 км.

Туризъм - след кризата международният туризъме развитие.

От София до Сараево - 417 км